11.02.2015

Żeby wyjąć trzeba najpierw włożyć - Inwestycje

Żeby wyjąć trzeba najpierw włożyć - Inwestycje
Źródło zdjęcia
Inwestycja to nakład gospodarczy na tworzenie lub zwiększanie majątku trwałego.
Inwestycja to wydatki przedsiębiorstw na dobra, które mogą być użyte do produkcji innych dóbr i usług. Jest to tzw. "efekt korzyści odroczonych w czasie".
Inwestycja to wyrzeczenie się obecnych, pewnych korzyści na rzecz niepewnych korzyści w przyszłości.
Inwestycje dzielą się na inwestycje w kapitał trwały oraz inwestycje w zapasy. Inwestycje w kapitał trwały są to inwestycje mieszkaniowe (zakup mieszkań i bloków mieszkalnych niezależnie od podmiotu nabywającego) oraz inwestycje niemieszkaniowe, gdzie wchodzą pozostałe zakupy przedsiębiorstw niepowiększające zapasów. Inwestycje są strumieniem nowego kapitału w ciągu roku i są dodawane do zasobu kapitału. Są to inwestycje brutto. Inwestycje brutto pomniejszone o amortyzację tworzą inwestycje netto.

Tak to już działa od tysięcy lat... Żeby wyciągnąć z czegoś profit musimy najpierw sami włożyć w to - kapitał, pracę, poświęcenie, siłę. Dlatego inwestycje w biznesie to podstawa sukcesu firmy, a to przekłada się na zyski. Dlatego nie oczekujmy korzyści od czegoś w co nie poświęciliśmy odpowiednio dużo czasu. W innym przypadku nasza frustracja będzie narastać z powodu niepotrzebnego stresu czekania na profit. Najpierw trzeba włożyć!

Cierpliwość popłaca - Czas to pieniądz - Bądźmy cierpliwi

Należy jednak przeprowadzać bezpieczne inwestycje, bo wielu inwestorów na świecie balansuje na krawędzi cienkiego ryzyka powiększając zysk z pożyczonych pieniędzy. To błędne koło bo wystarczy kryzys finansowy by cała piramida profitów uległa w gruzach. Najlepiej jest znaleźć złoty środek pomiędzy tym co posiadamy, a tym w jakim stopniu możemy się ewentualnie zadłużyć by w dłuższej perspektywie czasu odnieść z tego korzyść.
Włożony wysiłek, poświęcony czas dla jakiejś idei się zwraca. Owocuje nasze doświadczenie i zbieramy z tego profity, należy jednak być przy tym cierpliwym i nie zważać na przewrotność losu.

Oszczędzanie przez wydawanie - Jak to robić?

Nie bójmy się też inwestycji, obojętnie czy one będą trafne bądź nie. Należy podejmować ryzyko bo kto nie ryzykuje ten nie wygrywa. Porażka jest fundamentem sukcesu, a jedna trafiona pozytywna zmiana może nam szybko zrekompensować pozostałe nieudane akcje. Niektórzy są w stanie poświęcić całe życie dla swojej pasji i właśnie tacy ludzie najczęściej są na ustach wszystkich.

Źródło: Cashandra

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz